Groep


Supervisie kan in groep gebeuren. Voordeel hiervan is dat je veel van mekaar kunt leren. Je hoort hoe iemand anders een analoge situatie aanpakt. Ten tweede kan de situatie die jij inbrengt en besproken wordt een collega inspireren. Collega’s hebben immers vaak met gelijkaardige situaties te maken. Ten derde werkt supervisie in groep steeds groepsbevorderend en dus verbindend. Immers wordt van elke deelnemer verwacht dat hij bereid is naar zichzelf te kijken, zich openstelt. Dit gebeurt enkel in functie van het werk en het beter kunnen functioneren in het werk. Supervisie in groep is dus geen persoonlijke therapie in groep of groepstherapie.

 

Wil je meer informatie of een afspraak maken, bel of mail me gerust !
Leven in verbinding

Vanaf februari 2018 werk ik samen met Brenda Van Passel. Zij zal deeltijds in de praktijk meewerken zodat we meer mensen een antwoord op hun hulpvraag kunnen bieden.

 

We streven er naar om onze drempel zo laag mogelijk te houden (ook financieel) en onze praktijk zoveel mogelijk voor iedereen toegankelijk te maken. De praktijkruimte zelf is reeds toegankelijk voor rolstoelgebruikers . In de loop van dit jaar wordt het hellend vlak buiten aangelegd. Nu is de praktijk ook al toegankelijk via een voorlopige oplossing.