Beroepsvereniging

 

Als psychotherapeut ben ik aangesloten bij twee beroepsverenigingen, nl. de

Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeeminterventie (BVRGS) 
(zie : http://www.bvrgs.be/therapeut/yves-barbier )

en de

Vlaamse Vereniging van Therapeuten in de Interactionele Vormgeving (VVTIV)
(zie : http://www.vvtiv.be/index.php?id=99 )

Dit houdt o.m. in dat ik aan bepaalde criteria moet voldoen om toegelaten te worden. Daarnaast heb ik hun Deontologische code (BVRGS) en Gedragscode (VVTIV) ondertekend. Dit betekent dat ik verklaar dat ik mij als therapeut aan deze beroepscode hou en dat jij als cliënt bepaalde waarborgen hebt.


 

Leven in verbinding

 

Het is zover : het hellend vlak ligt er !  Ook de parking is heraangelegd. Dit betekent dat vanaf nu de praktijk helemaal toegankelijk voor rolstoelgebruikers is (hellend vlak, brede deuren, aangepast toilet).