Beroepsvereniging

 

Als psychotherapeut ben ik aangesloten bij twee beroepsverenigingen, nl. de

Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeeminterventie (BVRGS) 
(zie : http://www.bvrgs.be/therapeut/yves-barbier )

en de

Vlaamse Vereniging van Therapeuten in de Interactionele Vormgeving (VVTIV)
(zie : http://www.vvtiv.be/index.php?id=99 )

Dit houdt o.m. in dat ik aan bepaalde criteria moet voldoen om toegelaten te worden. Daarnaast heb ik hun Deontologische code (BVRGS) en Gedragscode (VVTIV) ondertekend. Dit betekent dat ik verklaar dat ik mij als therapeut aan deze beroepscode hou en dat jij als cliënt bepaalde waarborgen hebt.


 

Leven in verbinding

Vanaf februari 2018 werk ik samen met Brenda Van Passel. Zij zal deeltijds in de praktijk meewerken zodat we meer mensen een antwoord op hun hulpvraag kunnen bieden.

 

We streven er naar om onze drempel zo laag mogelijk te houden (ook financieel) en onze praktijk zoveel mogelijk voor iedereen toegankelijk te maken. De praktijkruimte zelf is reeds toegankelijk voor rolstoelgebruikers . In de loop van dit jaar wordt het hellend vlak buiten aangelegd. Nu is de praktijk ook al toegankelijk via een voorlopige oplossing.