Neerslag


Mijn werkervaringen en zoektocht combineer ik met één van mijn passies, nl. schrijven. Zo vinden deze hun weerslag in een aantal artikels en een boek waarvan ik co-auteur ben. Als in een circulaire beweging inspireert deze neerslag (o.a. door de feedback erop) mijn werk en zet mij aan tot verder zoeken en uitproberen.

Overzicht publicaties

A) Artikels

  1.  ‘Thuisloosheid : aanzet tot een systeemtheoretische benadering van het fenomeen’ Systeemtheoretisch Bulletin, jrg. 13, ’94-94/2, blz. 110-126.
  2. ‘De thuisloze spreekt zijn lichaam’ Systeemtheoretisch Bulletin, jrg. 15, ‘97/4-5, blz. 273-289.
  3. ‘Evoluties en nieuwe tendensen in het hulpverleningslandschap in Vlaanderen. Interview met Ief Barbier’ Metafoor, jrg. 7, nr. 28, okt. 2006-jan. 2007, blz. 26-30.
  4. ‘De kracht van de kleine daad’  Balans. Tijdschrift voor agogisch werk, jrg 3, nr. 7 nov. 2006, blz. 4-5.
  5. ‘Op weg naar de essentie van het man-zijn.’ Metafoor, jrg. 9, nr. 34, 15 april-15 juli 2007, blz. 6-14.
  6. ‘In verbinding met je man-zijn. Deel 2. Belemmeringen die de verbinding in de weg kunnen staan.’ Metafoor, jrg. 9, nr. 35, 15 juli-15 okt. 2007, blz. 6-13.
  7. ‘In verbinding met je man-zijn. Deel 3 (Slot). Therapeutische wegen naar verbinding.’ Metafoor, jrg. 9, nr. 36, 15 okt. 2007-15 januari 2008, blz.6-14.


B) Boeken

      1) Heyndrickx, P., Barbier, I., e.a. (2005). Meervoudig gekwetsten. Contextuele hulpverlening aan   
         
maatschappelijk kwetsbare mensen. Leuven, LannooCampus.
      2) Id. (2011). De meervoudig gekwetste mens. Gedeelde en verdeelde zorg. Leuven, Lannoocampus

 

Leven in verbinding

 

Het is zover : het hellend vlak ligt er !  Ook de parking is heraangelegd. Dit betekent dat vanaf nu de praktijk helemaal toegankelijk voor rolstoelgebruikers is (hellend vlak, brede deuren, aangepast toilet).