Voor wie

In principe is iedereen met zijn thema welkom !

Men voelt zich niet lekker in zijn vel, heeft last van bepaalde problemen omdat men de verbinding met zichzelf kwijt is of onvoldoende ervaart. Vanuit deze visie zijn de verschillende problemen waarvan men last kan hebben (zoals depressie, faalangst, jaloezie, niet weten wat men wilt, relationele problemen, agressie, enz. ) allemaal een uitingsvorm van één en hetzelfde, nl. een tekort aan verbinding met zichzelf en bijgevolg ook een tekort aan verbinding met zijn naaste anderen, de samenleving, enz.
De invalshoek van waaruit ik werk, is dit tekort aan verbinding. Mijn eigenlijke focus is dus niet zozeer het probleem waar men mee zit, waar men last van heeft, maar wel de krachten en de mogelijkheden die aangewend kunnen worden om de verbinding met zichzelf te herstellen of te versterken. Vandaar dat in principe iedereen met zijn specifiek probleem, met zijn thema welkom is.

Bij de aanmelding bekijk ik samen met jou met welk thema je bij mij terecht wilt en voel ik of ik op dit vlak iets te bieden heb. Bepaalde specifieke thema’s vereisen nl. een specifieke deskundigheid of achtergrond. Indien ik het gevoel heb jou niets te kunnen bieden, kan ik met jou zoeken naar een gepaste doorverwijzing.

In bepaalde thema’s of doelgroepen ben ik in de loop der jaren meer onderlegd :

  • Mannen : wat kan man-zijn voor jou betekenen en hoe kan je dit concreet gestalte geven ? Vrouwen die op zoek zijn hoe zij met een/hun man kunnen omgaan, zijn evenzeer welkom.
  • Jongeren (pubers en adolescenten) : Soms vinden de ouders of de school dat er een probleem is waarvoor de jongere best in therapie gaat. Hijzelf is vaak niet tot therapie te motiveren. In dat geval werk ik onrechtstreeks, nl. via de ouders. Voor kinderen onder de 13 jaar werk ik altijd onrechtstreeks, dus met de ouders.
  • Relaties : Aan te raden is om samen te komen. Is jouw partner hiertoe niet bereid, dan kan het ook individueel.
  • Meervoudig gekwetsten : Vanuit mijn beroepsverleden heb ik een grote affiniteit met meervoudig gekwetsten. Tot deze doelgroep behoren o.m. thuislozen, kansarmen, leefloners, sommige ex-psychiatrische patiënten, sommige ex-gedetineerden, jongeren uit de bijzondere jeugdzorg, enz.
  • Lichamelijke klachten : Via verschillende vormen van lichamelijke klachten vertelt het lichaam dat er iets scheelt en vaak ook wat. Het lichaam dwingt je dan om bij jezelf en jouw je-niet-goed-voelen stil te staan.
  • Hoog Sensitieve Persoonlijkheid (HSP) : Sommige mensen leven met het gevoel dat ze ‘overdreven gevoelig’ zijn. Vaak blijken zij hoog sensitief te zijn. Dit heeft enerzijds een lastige kant die soms heel groot kan zijn wanneer men zich er niet van bewust is. Wanneer men er zich wel bewust van is, kan men anderzijds met de kwaliteiten ervan kennis maken en deze in zijn dagelijks of beroepsleven inzetten. Ik ben zelf ook een hoog sensitieve persoon en kan dus als ervaringsdeskundige met jou op pad gaan.
    De praktijk is helemaal aangepast voor rolstoelgebruikers (parking met hellend vlak, brede deuren, aangepast toilet).