Over mezelf

Tijdens mijn studies in de filosofie en de antropologie heb ik geleerd met de bril van de verwondering naar mensen te kijken.

Mijn beroepservaring in het werken met volwassen thuislozen en met jongeren die met schooluitval bedreigd worden, heeft mij geoefend in het leggen van verbinding met mensen voor wie dit heel moeilijk is geworden.

Zelf heb ik via persoonlijke therapieën (Cliënt-centered en Pesso-therapie, Bio-energetica, Emotioneel Lichaamswerk, Familieopstelling, energetisch werk, klankhealing, tantrisch geïnspireerde therapie en sjamanisme), workshops en andere vormingen een hele weg afgelegd om mijn eigen kwetsuren een plaats te geven, ze te helen en de verbinding met mezelf te herstellen.

Dagelijks nodigen mijn kinderen mij uit om steeds in verbinding te blijven. Ze zijn mijn leermeester.

Mijn opleiding tot Systeemtherapeut (Interactie Academie Antwerpen), tot Therapeut in de Interactionele Vormgeving (Educatieve Academie Antwerpen), tot Consulent sjamanistische praktijken (Belgische School voor Sjamanisme), Contextueel counselor (Leren Over Leven Antwerpen) en HSP-professional (V.U.B.) hebben mij uitvoerig getraind om mijn therapeutische kwaliteiten vakkundig toe te passen. Verder blijf ik mij voortdurend bijscholen.

Daarnaast ben ik opleidingsverantwoordelijke voor de opleiding ‘Postgraduaat Contextuele en Systemische Counseling’ aan de Artevelde Hogeschool te Gent en doe ik van daaruit als supervisor en opleider maatwerk voor organisaties.

Om in mijn werk zoveel mogelijk kwaliteit te bieden, ben ik aangesloten bij twee beroepsverenigingen, laat ik mij zelf superviseren en volg ik regelmatig bijscholing. Via één van mijn passies, nl. het schrijven, krijgen mijn werkervaringen en mijn zoektocht hun neerslag.

Mijn levensweg schenkt mij een grote rijkdom die ik graag met jou wil delen. Ik zie mezelf als therapeut als een kanaal waarlangs de rijkdom en de wijsheid van het leven wordt doorgegeven.