Supervisie

Om mijn werk als therapeut zo goed mogelijk te kunnen doen, laat ik mezelf superviseren. Hierin bekijk ik mijn eigen functioneren als therapeut. Daarnaast ben ik lid van een intervisiegroep. Tijdens deze intervisie bespreken we cliëntsituaties. Hierbij wordt uiteraard de anonimiteit gewaarborgd !