Groep

Supervisie kan in groep gebeuren. Voordeel hiervan is dat je veel van mekaar kunt leren. Je hoort hoe iemand anders een analoge situatie aanpakt. Ten tweede kan de situatie die jij inbrengt en besproken wordt een collega inspireren. Collega’s hebben immers vaak met gelijkaardige situaties te maken. Ten derde werkt supervisie in groep steeds groepsbevorderend en dus verbindend. Immers wordt van elke deelnemer verwacht dat hij bereid is naar zichzelf te kijken, zich openstelt. Dit gebeurt enkel in functie van het werk en het beter kunnen functioneren in het werk. Supervisie in groep is dus geen persoonlijke therapie in groep of groepstherapie.

Wil je meer informatie of een afspraak maken, bel of mail me gerust !