Beroepsvereniging

Als psychotherapeut ben ik aangesloten bij twee beroepsverenigingen, nl. de
Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeeminterventie (BVRGS)
(zie : http://www.bvrgs.be/therapeut/yves-barbier )
en de
Vlaamse Vereniging van Therapeuten in de Interactionele Vormgeving (VVTIV)
(zie : http://www.vvtiv.be/index.php?id=99 )

Dit houdt o.m. in dat ik aan bepaalde criteria moet voldoen om toegelaten te worden. Daarnaast heb ik hun Deontologische code (BVRGS) en Gedragscode (VVTIV) ondertekend. Dit betekent dat ik verklaar dat ik mij als therapeut aan deze beroepscode hou en dat jij als cliënt bepaalde waarborgen hebt.