Herstellen

Mijn taak als therapeut bestaat er uit om de veilige ruimte te creëren om dat wat in jou ligt opgeslagen, beetje bij beetje, naar buiten te laten komen.
Als therapeut ga ik met jou een eind mee op weg en probeer ik precies verbinding met jou te krijgen en met die plaatsen van jou waar de verbinding verminderd of verloren is. Hier kan herstel plaats vinden. Blokkades kunnen opgeheven worden. Energie kan opnieuw stromen. Vanuit de vernieuwde verbinding met jezelf kun je beter de verbinding op de andere domeinen van je leven (zoals relaties, werk, samenleving, …) aangaan.

Om dit te bereiken, maak ik gebruik van verschillende werkwijzen zoals gesprekken, ademhalingsoefeningen, lichaamsoefeningen, symbolisatie, visualisatie, systeemopstellingen, beweging, stem, verhalen, creativiteit, muziek, meditatie, sjamanisme.
Gesprekstherapie is het startpunt en vormt een mooie combinatie met deze andere werkvormen.

Ik werk zoveel mogelijk in het hier en nu en kijk samen met jou naar je verleden in de mate dit nuttig is.

We gaan steeds samen op zoek naar welke werkwijze op dat moment het meest bij jou en jouw thema aansluit en je wordt uitgenodigd deze uit te proberen. Hierbij wordt je aangemoedigd jouw eigen grenzen te bewaken en aan te geven.

Tevens worden jouw capaciteiten en krachten aangesproken.

Soms geef ik huiswerkoefeningen mee waarvan je zelf beslist of je er iets mee doet. Het is de bedoeling dat het herstel van de verbinding niet enkel in het contact met mij als therapeut plaats vindt, maar ook in jouw dagelijks leven.

Je voelt zelf hoe lang en hoe vaak je wilt komen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ik zo snel als goed voor jou is overbodig word.