Samen kijken

Supervisie is samen kijken naar wat jouw goed functioneren op het werk belemmert, hoe je meer verbinding met jouw werk kunt krijgen waardoor de kwaliteit van jouw werk verbetert.

Soms kan het gebeuren dat je op werkvlak in bepaalde situaties of door bepaalde mensen met wie je werkt (steeds opnieuw) vastloopt of gekwetst wordt. Soms bijt je jouw tanden er op stuk. Het kan gebeuren dat je gewoon niet weet hoe een situatie aan te pakken of er uit te geraken. Er lijkt geen beginnen aan of geen uitweg te zijn. Immers door midden in deze situatie te zitten, ben je er vaak te nauw op betrokken om te zien wat er te zien is en om een uitweg te vinden. In dergelijke situaties kan het helpen dat een buitenstaander meekijkt.

Als supervisor ben ik een buitenstaander en sta ik op afstand. Hierdoor kan ik zaken zien die iemand die er met zijn neus op plakt niet meer ziet.

Mijn taak als supervisor bestaat er in eerste instantie uit via bevraging jou afstand te laten nemen zodat je beter kunt zien wat er te zien is. Hierbij heb ik oog voor wat de verbinding met jezelf, je collega of de klant in de weg staat en ga ik op zoek op welke wijze ik met jou in verbinding kan komen. Tenslotte geef ik feedback over wat ik meen te zien en te ervaren, spiegel ik.

Omdat ik geloof in het zelfoplossend vermogen van elke mens, bied ik zelf geen oplossingen aan, maar help ik wel om (terug) beweging in te brengen. Soms heb je een duwtje in de rug, een stimulans nodig om op weg te geraken. Hiertoe geef ik handvatten die jou houvast bieden, je op weg helpen en je sterker maken om jouw vragen in de toekomst zelf aan te pakken. De uiteindelijke bedoeling van supervisie blijft het beter functioneren op werkvlak.